1 lipca br wchodzi w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12%, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT –  będzie można przejść na skalę podatkową (do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku).

  • opodatkowani podatkiem liniowym – wybór skali podatkowe w zeznaniu roczny w PIT-36. Zaliczki na podatek należy obliczać i wpłacać na dotychczasowych zasadach.
  • opodatkowani ryczałtem – wybór skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-36. Wystąpi konieczność założenia Książki Przychodów i Rozchodów do zaksięgowania kosztów i obliczenia dochodów. Zaliczki na podatek należy obliczać i wpłacać na dotychczasowych zasadach.
    Możliwa będzie także zmiana formy opodatkowania w trakcie roku. Do 22 sierpnia należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu.za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. Podatnicy ci po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT- 28, w którym wykażą przychody osiągnięte w I półroczu, oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięete w II półroczu.

Decyzja co do  wyboru skali podatkowej do opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku dotyczyć będzie tylko tego roku.