Chcąc założyć własną firmę obecnie nie trzeba już na samym początku jej rejestrować
w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Można bowiem prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej bez jej formalnej rejestracji jest uzyskiwanie przychodów w każdym miesiącu poniżej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 1.050,- zł – tj. 50% z kwoty 2.100,- zł).

Osoba prowadząca taką działalność nie musi jej rejestrować w CEIDG, ani też zgłaszać się
z tego tytułu do jakichkolwiek ubezpieczeń w ZUS (społecznych i zdrowotnych).

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest – dla celów ZUS – traktowana jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Należy jednak pamiętać, że brak ubezpieczenia zdrowotnego oznacza brak możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez NFZ. Aby było to możliwe, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń – np. jako pracownik, zleceniobiorca, emeryt, rencista lub być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.