Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Dziś przedsiębiorcy płacą podatki na rachunki swoich urzędów skarbowych. Każdy urząd skarbowy posługuje się kilkoma numerami – różnymi dla różnych rodzajów podatku, a firma płacąc podatki musi wykonywać przelewy na kilka różnych rachunków.

Od 1 stycznia 2020 roku większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer NIP lub PESEL i płacą podatki.

W praktyce każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będą musieli korzystać z mikrorachunku. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy.

To oznacza, że należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT wpłacane będą zawsze na ten sam rachunek – przypisany do firmy. Ten numer nie zmieni się nawet gdy zmianie ulegnie adres zamieszkania, wykonywania działalności, urząd skarbowy czy nazwisko. Dzięki mikro-rachunkowi nie trzeba będzie sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością.

Na mikrorachunek dokonywane będą wpłaty za:

– podatek dochodowy uzyskiwany przez osoby fizyczne (PIT),

– podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT),

– podatek od towarów i usług (VAT),

– niepodatkowe należności stanowiące dochód budżetu państwa np.: koszty postępowania przed organami podatkowymi, grzywny, mandaty, kary porządkowe.

Numer mikrorachunku należy pobrać na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

wystarczy podać:

numer NIP – jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, lub gdy jest się płatnikiem VAT (spółki),

– numer PESEL – jeżeli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Każdy mikrorachunek składa się z 26 znaków i zawiera:

  1. sumę kontrolną (LK)
  2. numer rozliczeniowy banku
  3. identyfikator podatkowy (NIP)

Forma mikrorachunku: LK 1010 0071 2222 xxxx xxxx  xx00 – ( 10 znaków x = NIP)

Nowy model płacenia podatków obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Obecne rachunki będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r.

Na przelewie należy określić  tytuł – jaki podatek ma zostać rozliczony (PIT,CIT czy VAT).

– jeśli są zaległości w płatnościach wpłata zostanie zaliczona na tę zaległość podatkową, nawet jeżeli określi się inne oznaczenie w opisie przelewu,

– jeżeli zaległości powstały z różnych tytułów, wpłaty będą zaliczane na zobowiązanie podatkowe, które powstało najwcześniej,

– jeśli przelew nie będzie miał określonego tytułu, wplata zostanie przeznaczona na zobowiązanie o najstarszym terminie płatności.

Numery indywidualnych mikrorachunków proszę podać do biura rachunkowego.

Biuro Rachunkowe

Spec tax Group Sp. z o.o.

Stanisław Szuba