Księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Istnieją różne metody ewidencjonowania przychodów, dla małych firm najbardziej korzystne jest stosowanie księgi przychodów i rozchodów. Jej celem jest przedstawienie wszystkich transakcji podjętych przez przedsiębiorcę, więc w księdze rejestruje się wszystkie przychody jakie osiągnął ze sprzedaży oraz koszty, które poniósł w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów ciąży na osobach fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i nie opodatkowanych ryczałtem, spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich. Prowadzenie takiej ewidencji jest możliwe tylko wtedy, gdy przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 mln euro.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu zobowiązań księgowych we Wrocławiu. Posiadamy długoletnie doświadczenie oraz należytą wiedzę, dzięki czemu klienci korzystający z naszej pomocy mogą skupić się na własnych celach biznesowych, a kwestie księgowe pozostawić nam. Gwarantujemy profesjonalność i bezpieczeństwo oparte o zachowanie poufności. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z rzetelnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, w której ewidencjonowane zostaną wszelkiego rodzaju przychody i wydatki związane z prowadzeniem działalności.

obliczanie zysku i analiza finansowa - księgi przychodów i rozchodów

Zakres działalności

Nasi wysoce wykwalifikowani pracownicy zajmują się wszystkimi sprawami dotyczącymi księgowości. W zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów wykonują pracę związaną z ewidencją towarów i usług w celach podatkowych oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. Do naszych zadań należy sporządzanie sprawozdań finansowych i wysyłanie ich do Urzędu Skarbowego. Ponadto, zapewniamy kontrolę poprawności pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych oraz prowadzimy bazę danych z informacjami o podatku VAT zakupu i sprzedaży. Firmom rozpoczynającym swoją działalność udzielamy fachowego wsparcia na każdym etapie współpracy oraz oferujemy możliwość sprawowania przedstawicielstwa przed organami administracji.

Jeśli szukają Państwo rzetelnego i profesjonalnego biura rachunkowego we Wrocławiu zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy, że prowadzone księgi przychodów i rozchodów oraz inne usługi księgowe we Wrocławiu będą wykonane profesjonalnie przez naszych najlepszych pracowników, a wszelkie sprawozdania finansowe zostaną terminowo dostarczone do organów finansowych.