Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Niektóre zakupy dokumentowane są paragonami z NIP nabywcy na kwotę mniejszą niż 450 zł. Paragon ten możemy uznać za fakturę uproszczoną, jednak mamy problem z oznaczeniem numeru faktury uproszczonej.

Minister Finansów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2020 r., nr PT7.8102.48.2020. HEBZ.665, wyjaśnił, że
w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł brutto (lub 100 euro), paragon z NIP nabywcy należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo zwykłej faktury.

Ponadto podkreślił, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który
w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W przypadku paragonów fiskalnych to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Numer paragonu jest, co do zasady, umieszczany przy dacie wystawienia paragonu.