Zgłaszanie ubezpieczeń ZUS

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do zgłoszenia ubezpieczeń pracownika na podstawie zawartej między nimi umowy w przeciągu 7 dni od jej zawarcia. Pracodawca ponosi koszty związane ze składkami na rzecz społeczną pracownika obejmujące ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na poczet Funduszu pracy, jeżeli wynagrodzenie pracownika przekracza ustawową kwotę brutto wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenia społeczne wyrażane są w formie stopy procentowej od podstawy wymiaru i wynoszą kolejno 19,52%, 8% i 2,45%. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego stopa procentowa jest zróżnicowana zgodnie z ustawą obowiązującą w tym zakresie. Zgłoszenie pracownika do ZUSu wiąże się z comiesięcznym obliczeniem i rozliczeniem za niego składek, potrącanych z wynagrodzenia. W przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim pracodawca ma obowiązek złożenia odpowiedniego raportu wykazującego okres przerwy w opłacaniu składek oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, w tym dzieci, małżonka i wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W celu wprowadzenia zmian lub korekt stosuje się specjalny formularz, na którym możemy dokonać zmiany na przykład danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń dozwolone jest jedynie w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a zatrudnionym,  nie później niż w przeciągu 7 dni od podpisania. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe we Wrocławiu. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w rzetelny sposób wykonują powierzoną pracę. W obrębie prowadzonej księgowości dla firm oferujemy pomoc w:

  • sporządzaniu miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • przygotowanie dokumentów związanych ze świadczeniami chorobowymi
  • przygotowaniu dokumentów związanych z przywróceniem terminu opłacania składek
  • przygotowaniu dokumentów związanych z korektą danych
  • wykonaniu korekt na deklaracjach zgłoszeniowych

Wprowadzane korekty obejmują podstawy składek ZUS, korekty deklaracji po kontroli, weryfikację rozbieżności w oparciu o ZUS i zawiadomienia o błędach. Z naszą pomocą rozliczenia do ZUS przestaną być Państwa utrapieniem. Nasi pracownicy wykorzystują specjalne programy, które umożliwiają bezbłędne naliczenia składek w prosty i szybki sposób. Ponadto jesteśmy odpowiedzialni aby w Państwa imieniu przesłać konieczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS.

 

analiza danych statystycznych

Deklaracje do GUS

Do obowiązków pracodawcy należy również składanie sprawozdań statystycznych. O tym, jakie sprawozdania ma przygotować decyduje charakter działalności oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Badania statystyczne mogą być prowadzone dobrowolnie lub obowiązkowo. W drugim przypadku podmioty są zobowiązane do udzielania pełnych informacji obejmujących zakres badania. Kompletne sprawozdania są przekazywane w formie deklaracji do GUS. Mogą być wysyłane elektronicznie lub składane w formie pisemnej.Jako, że zajmujemy się szeroko rozumianą księgowością oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu deklaracji do GUS. Gwarantujemy, że nasza praca zostanie wykonana z najwyższą starannością i zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie.