W wyniku modyfikacji od 1 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o PIT, opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejszają zaliczki na podatek ani nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 lipca 2022 r. ta sytuacja uległa zmianie i niektórzy przedsiębiorcy mogą zaliczyć część opłaconych składek na to ubezpieczenie do kosztów podatkowych.

  1. Opodatkowanie liniowe

Za koszty uzyskania przychodów uważane są składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy zdrowotnej z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób liniowy oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w ten sposób. Jednocześnie wprowadzono limit składek zdrowotnych, jakie tacy przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania w wysokości 8700 zł rocznie. Natomiast podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym w ten sam sposób (podatkiem liniowym), którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej zaliczki), mogą obniżyć miesięczną zaliczkę o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być od 1 lipca 2022 r. pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy zdrowotnej przez te osoby na własne ubezpieczenie oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie.

  1. Karta podatkowa

Od 1 lipca 2022 r. podatek dochodowy w formie karty podatkowej podatnik ma prawo obniżyć o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym z tytułu opodatkowania w tej formie.