Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby korzystające z tej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, więc nie ma możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie lub spółki osobowej. Wyrażenie woli przez przedsiębiorcę odnośnie rozliczania się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi być zgłoszone pisemnie w Urzędzie Skarbowym na dzień przed rozpoczęciem określonej działalności lub do 20 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać osoby, których dochód z działalności przekracza 250 tysięcy euro, osoby, które opłacają podatek w formie karty podatkowej lub korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę. Osoby opodatkowane za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są posiadać i archiwizować dowody zakupy towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzić ewidencję przychodów oraz przechowywać ją wraz z dowodami, na podstawie, których dokonywane są wpisy do ewidencji. Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową pomoc księgową w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wierzymy, że nasza praca pozwoli Państwu skupić się na rzeczach związanych z prowadzeniem działalności, a wszelkie kwestie dotyczące ryczałtu będą podlegać naszym pracownikom.

 

tabele z danymi

Zakres działalności

Dla naszych klientów korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych świadczymy pomoc w zakresie:

  • uruchomienia działalności gospodarczej
  • rejestracji ewidencji sprzedaży zgodnie z obowiązującą ustawą
  • obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • bieżącej ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
  • sporządzaniu i składaniu niezbędnych deklaracji w Państwa imieniu
  • reprezentacji przed Urzędem Skarbowym
  • sporządzaniu rocznego bilansu w postaci PIT-28, na podstawie pełnomocnictwa

Jeśli szukają Państwo najlepszego biura rachunkowego we Wrocławiu zachęcamy do kontaktu i poznania naszej oferty. Świadczymy profesjonalną pomoc w prowadzeniu podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych oraz specjalizujemy się w innych sprawach dotyczących księgowości firmy. Przez cały okres współpracy służymy pomocą. Mogą Państwo skontaktować się z nami osobiście, drogą telefoniczną i mailową.

Exit mobile version