Dla osób uprawnionych do emerytury prowadzenie pozarolniczej działalności nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku emerytury mundurowej brak ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat – mężczyźni i 60 lat – kobiety) nie ma tutaj żadnego znaczenia.

          Osoba posiadająca uprawnienia emerytalne, prowadząca pozarolniczą działalność, niezależnie od wieku podlega jako przedsiębiorca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorca powinien dokonać na druku ZUS ZZA w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 XX lub 05 70 xx).

          Osoba fizyczna, która chce założyć własną firmę, a do tej pory nie prowadziła działalności gospodarczej, powinna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności (CEIDG-1). Na podstawie danych w nim zawartych ZUS sporządzi pierwszorazowe zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) bez potrzeby osobistego jego wypełniania przez przedsiębiorcę i składania go w ZUS. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (CEIDG-1) przedsiębiorca ma też możliwość przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA).

          Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik będzie prowadził działalność, powinien opłacić za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne – do końca 2020 roku jest to kwota 362,04 zł. Składka zdrowotna jest niepodzielna i wskazaną kwotę należy wpłacić bez względu na ilość dni prowadzenia działalności w tym miesiącu. Jednocześnie należy wiedzieć,
że składka zdrowotna jest częścią podatku dochodowego, który w danym miesiącu można pomniejszyć o kwotę 312,15 zł (w 2020 roku).